İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız

Ocean Group; yenilikçi, yaratıcı, şaşırtıcı fikirleri gastronomik değerlerle bir araya getirmek ve bu dinamiklerle özel projeleri hayata geçirmek için kuruldu.

Ocean Group'un insan kaynakları politikasının temel amacı; kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi konumlandırmak, motivasyonu arttırarak kurumda devamlılığını sağlamak, kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmektir.  Ocean Group, büyüme ve değişimdeki öncülüğüne paralel olarak çağdaş insan kaynakları uygulamalarında da tüm gelişmelerin takibi ve iş modeline uyarlanmasına önem verir.

Çalışanlarına birey olarak değer veren, adil davranan, başarılarını paylaşan, güvenilir bir topluluk olan Ocean Group; çalışanlarının kendilerini geliştirmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gereken ortamın hazırlanmasını kendine görev bilir. Çünkü Ocean Group, çalışanlarına fırsat yaratmanın ve destek olmanın, sahip olduğu vizyona ulaşmada en önemli anahtar olduğunun bilincindedir.

Ocean Group ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği tüm sektörlerdeki teknolojik gelişmeler, rekabet koşulları, uluslararası ve ulusal düzenlemelerin değişimi, sosyo-ekonomik gelişmeler ve çalışanlarımızın kişisel gelişimleri göz önünde bulundurularak eğitim ihtiyaçları sistematik bir şekilde belirlenir. Amaç bilgi, beceri ve davranışlarda ileri iş çevrelerine uyum sağlarken öğrenen organizasyon olma özelliğini taşıyabilmektedir.

Markalarımız

 • img01

  Misina Balık

  Restaurant Detaylar
 • img03

  Due Forni Ristorante

  Restaurant Detaylar
 • img02

  Misina Dalyan Balıkçısı

  İşletme Detaylar
 • img04

  Ocean Group

  Şirketler Grubu Detaylar